• RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • You Tube

Pravilnik nagradnog natječaja Remen izazov

PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Priređivač NG PROM d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), Frankopanska 4, 1000 Zagreb, OIB: 07283331171 organizira nagradni natječaj u svrhu promocije Organizatorovih usluga i proizvoda.
U nagradnom natječaju moguće je sudjelovati putem Diesel Zagreb Facebook stranice (https://www.facebook.com/diesel.croatia/) kao i putem Diesel_hr Instagram profila https://www.instagram.com/diesel_hr/?hl=en
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju na Facebooku potrebno je komentirati Facebook objavu na Diesel Zagreb Facebook stranici (https://www.facebook.com/diesel.croatia/) s oznakom [REMEN IZAZOV -NAGRADNI NATJEČAJ] koja se odnosi na nagradni natječaj. Ispod objave potrebno je u komentaru:
  • objaviti fotografiju Diesel remena iz kolekcije SS19 (  na sebi, nekom drugom ili samo remen ) i dovršiti rečenicu “Traperice bez remena su kao…”
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju putem Instagrama, sudionici trebaju: na svom profilu objaviti fotografiju  Diesel remena iz kolekcije SS19 (  na sebi, nekom drugom ili samo remen ) i dovršiti rečenicu – “Traperice bez remena su kao…” te označiti Diesel_hr u objavi i staviti hashtag #dieselizazovhr,#dieselhr i dodati lokaciju
Žiri Organizatora odabrat će jednog dobitnika sveukupno prema kriterijima originalnosti i kreativnosti s obje društvene mreže. Pobjednik će biti objavljeni na Facebook i Instagram stranici Organizatora po završetku nagradnog natječaja.
DISKVALIFIKACIJA
Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima ako:· natjecatelj prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti· natjecatelj ne odgovori na upit Organizatora o kontakt podacima u roku od 72 sata· natjecatelj prijavi fotografiju čija autorska prava ne polaže· prijavljeni komentar se ne pridržava teme nagradnog natječaja· prijavljeni komentar je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja· komentar na bilo koji način izražava (ili omalovažava) tuđa vjerska i politička uvjerenja· komentar lažno prezentira ljude, tvrtke ili proizvode· komentar prikazuje (ili je i sam) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom· Ime i prezime koje Sudionik koristi za Facebook profil mora odgovarati imenu i prezimenu s njegove osobne iskaznice. Prijave s nepravilnim imenima koje ne zadovoljavaju te uvjete neće se uzimati u obzir.
TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj se održava 28.05.2019. do 18.06.2019. u 23:55 h, a ukupno jedan dobitnik će biti objavljen na Facebook i Instagram stranici narednog dana do 19 h. Kako bi ostvario pravo na nagradu, dobitnik se treba javiti u inbox Facebook ili Instagram stranice. Organizatora s točnim osobnim podacima (ime, prezime i kontakt) u roku od 72 sata od proglašenja rezultata natječaja. Ako dobitnik u tom roku ne kontaktira Organizatora, gubi pravo na nagradu. O načinu preuzimanja nagrade dobitnici će biti obaviješteni naknadno.
SUDIONICI
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja, osim natjecatelja koji su na Facebook stranici Organizatora u posljednjih 60 dana osvojili nagradu. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).
NAGRADE
Ukupno 1 dobitnik osvojit će remen. Dobitnik Natječaja nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada je neprenosiva. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema Dobitniku nagrade. Žiri Organizatora koji će odabrati Dobitnika sastoji se od 2 člana:  Marko Zec – Organizator _ NG Prom d.o.o, i Morana Zajec – Facebook administrator – NG Prom d.o.o .
KAKO PREUZETI NAGRADU Nakon proglašenja dobitnika, Dobitnik je dužan javiti se u inbox Facebook ili Instagram stranice u roku 72 sata. Ako Dobitnik ne javi svoje podatke u navedenom roku, gubi pravo na nagradu. Nagradu će dobitnik preuzeti u Diesel trgovini.
ODRICANJE OD PRAVA
Sudionik natječaja prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži Organizatoru, pohrane i koriste u svrhu dostave ili preuzimanja nagrade sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Sudjelovanjem u natječaju sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti i procesuirati podatke u svrhu provođenja natječaja. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i administrator Facebook stranice/aplikacije u kojoj se provodi natječaj, rukovat će podacima prema standardima koje propisuje Zakon o zaštiti osobnih podataka. Davanje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Podaci Sudionika brišu se po završetku natječaja i neće se koristiti u druge svrhe. Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem u Natječaju, korištenjem softvera, upotrebom web stranica i ostalim aktivnostima povezanima s Natječajem, osim one propisane ovim Pravilima. Natječaj Organizatora ni na koji način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili povezan s Facebookom ili Instagramom i ovim Pravilnikom naglašava se da Facebook i Instagram ne snose nikakvu odgovornost povezanu s Natječajem.
ODGOVORNOSTI I PRAVA TREĆIH OSOBA
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši autorska prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji prema njegovom sudu predstavljaju vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Pod prijavama s neprimjerenim sadržajem naročito će se smatrati, ali se ne ograničavaju na sljedeće:· prijave koje sadržavaju nasilje ili naznake nasilja· prijave seksualnog sadržaja ili naznaka koje bi mogle upućivati na seks ili nasilje· prijave koje podrazumijevaju ili ukazuju na kršenje autorskih prava i srodnih prava, prava intelektualnog vlasništva· sadržaj koji je protivan Ustavu RH, zakonima Republike Hrvatske, moralu društva· sadržaj koji ukazuje na rasnu, nacionalnu, vjersku ili drugu netrpeljivost itd.
PREKID NATJEČAJA
Organizator može prekinuti Natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.
Spread the love

Ostavi komentar